Trafikverket genomför i samarbete med Borås stad en försköning av motorvägen Rv 40, som går rätt genom den centrala staden. Ett projekt på cirka 30 miljoner kronor.

De flesta städer försöker att leda biltrafik utanför centralorten. Borås är rikskänt för sin motorväg som går rakt genom de centrala delarna. Beslutet ligger fast, boråsarna gillar sin motorväg och visst är det trevligt att som trafikant under sin resa få uppleva stadens vackra och spännande silhuett. Nu sker ett samarbete mellan kommunen och Trafikverket för att förbättra och försköna trafikmiljön.

Snäv tidsplan

– Detta är den andra till fjärde etappen som vi genomför i området, berättar Andreas Gustafsson på Trafikverket. Målsättningen är att man ska märka att man passerar genom Borås och få en positiv upplevelse med hjälp av träd och växtlighet.

40 000 fordon passerar genom Borås per dygn. Samtidigt som detta är en riksväg mellan Göteborg och Jönköping är det också en lokal trafikled. Därför har förutsättningen varit att byggtiden halveras jämfört med normal tidsåtgång, vilket medfört en mycket snäv tidsplan.

– Det är anledningen till att vi arbetar både på helger och under nätterna för att inte störa trafiken mer än nödvändigt. Det har inneburit att vi har varit hänvisade till vissa tider på dygnet och har exempelvis inte arbetat under rusningstrafik. Det har fungerat bra och vi har haft ett mycket bra samarbete med anläggningskonsulten ABTK.

Samtliga kanaler för information har tagit till sig budskapen och därigenom har arbetet kunnat flyta på bra utan stormiga protester.

– Det är ganska unikt med en motorväg som passerar rätt genom en stad. Därför har vi haft ett tätt samarbete med kommunen för att lyfta detta gestaltningsprogram. Det ska vara prydligt, snyggt och ge en positiv upplevelse att köra genom Borås, säger Andreas Gustafsson.

Klart till sommaren

– Vi fick beställningen och gestaltningsåtagandet i december 2014, berättar Magnus Johansson platschef på ABTK AB. Denna etapp handlar om 3,6 kilometer och går mellan Tullamotet och Hultamotet. För några år sedan genomfördes den första etappen mellan Hultamotet och Brämhultsmotet som är den östra sträckan ut ur Borås mot Ulricehamn/Jönköping. Vår entreprenadtid är sex månader och kravet är att vi ska vara klara till sommaren 2015. Det är något som vi räknar med att kunna hålla då projektet löper på mycket bra.

Under april och maj månad har nya betongbarriärer satts upp. Även vägräcken och belysningsanläggningarna har bytts ut. Mittbarriären kommer att bli helt ny och bron över Viskan kommer att få ny kantbalk och broräcke. Annelundsmotet, som ligger mitt på sträckan, kommer att få en ny markbetong. De övriga avfarterna kommer att få nya L-stöd, som måste till med anledning av nivåskillnaderna i marken. Genomgående byts gammalt ut mot nytt.

ABTK AB har sitt säte i Landvetter, mellan Borås och Göteborg och har specialiserat sig på kantbalksbyggen, konstruktionsbetong och nyproduktion i betong.

Njutbar vägsträcka

– Detta är ett traditionellt väg- och markarbete med fokus på gestaltningen och upplevelse. Det ska vara stil på det hela när man kör genom Borås, säger Magnus Johansson. Det kommer också planteras träd och buskar utmed sträckan samt även vårlökar på slutningarna ner mot vägen.

Den sista sträckan som ska åtgärdas i framtiden är den som går mellan Tullamotet och Viaredsmotet. I samband med dessa åtgärder planerar Trafikverket att också kunna höja hastighetsgränsen som idag på vissa sträckor är 70 kilometer i timman. Det finns också tankar på att då utbyggnaden av motorvägen blir helt klar mellan Borås och Ulricehamn kunna få möjlighet att leda om trafiken mellan Stockholm och Göteborg till denna väg istället för som idag via Skaraborg.

 Marie Louise Aaröe