Järnvägsspåren som skär genom Sundbyberg har läge gjort staden tudelad. Men nu pågår förberedelserna för fullt för att ändra detta. År 2025 ska nämligen Mälarbanan passera Sundbyberg i en ny tunnel vilket frigör yta för bebyggelse.

– Nu får vi äntligen chansen att skapa en nytt Sundbybergs Centrum, säger kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg Jonas Nygren.

Regeringen gav i april 2014 Trafikverket uppdraget att bygga ut Mälarbanans sträckning mellan Kallhäll och Tomteboda från två spår till fyra. Arbetena görs i två etapper, där den första mellan Kallhäll och Barkarby ska vara klar 2016. Den andra etappen mellan Barkarby och Tomteboda är fortfarande i planeringsstadiet och beräknas komma igång under 2017.

Sammanhållen stad

Mälarbanans nya spår gör att pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att den del som går genom Sundbyberg ska grävas ner och läggas i tunnel för att inte ytterligare öka klyftan som delar staden.

– Det här är något vi har slagits för länge, säger Jonas Nygren. Järnvägsspåren har gått som ett sår genom staden och nu får vi möjligheten att skapa en sammanhållen stad.

Knutpunkt för resande

Den nya tunneln frigör yta och kommer att ge plats för en ny stadskärna som går under projektnamnet C Sundbyberg.

– Nu kan vi utveckla ett bättre centrum med nya butiker, serviceinrättningar och bostadshus, säger Jonas Nygren.

Vid Sundbybergs station ska också ett nytt resecentrum byggas.

– Sundbyberg har redan idag ett av landets bäst utvecklade kollektivtrafik, men ytan är för liten och är inte riktigt anpassad för ett modernt resande, säger Jonas Nygren. Nu får vi chansen att skapa en riktig knutpunkt för resandet, med all nödvändig service till resenärerna. Det kommer att gynna både de som bor i området och de som arbetar här.

Planering och dialog

Sundbybergs stad arbetar nu på flera fronter med att planera för arbetena.

Projektgrupper med bland annat arkitekter, stadsplanerare, konstnärer och ljuddesigners arbetar för att hitta lösningar för utformning av den nya stadskärnan och planera för de stora logistiska utmaningarna i ett så här pass omfattande projekt för med sig.

Också Sundbybergs innevånare bjuds in till diskussioner om framtidens Sundbyberg.

– Projektet har tagits emot väl av Sundbybergsborna och vi arbetar med att ständigt informera om vad som händer i projektet, säger Jonas Nygren. Vi har en pågående dialog med innevånarna och vi känner att ett finns ett stort engagemang. Samtidigt är det klart att det finns många frågor också rörande hur det kommer att bli med kollektivtrafiken under ombyggnaden, men vi ska planera för det också.

Byggstart 2019

Fram till 2017 fortsätter det omfattande arbetet med planeringen av tunnelbyggandet, det nya resecentrumet samt den nya stadskärnan.

Projektet C Sundbyberg drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus infrastruktur AB.

Sundbybergs stad bidrar med 800 miljoner kronor och blir i utbyte ägare till cirka 30 000 kvadratmeter av den frigjorda marken där en ny stadskärna ska utvecklas.

Efter den formella planprocessen planeras byggstart till 2019 och nedgrävningen beräknas bli klar 2025.

Etapp 1 

Barkarby–Kallhäll och Tomteboda
Byggstart november 2012. Arbeten pågår längs hela sträckan och i Tomteboda.

Etapp 2
Tomteboda–Barkarby
Planering och samråd kring sträckorna Tomteboda–Huvudsta och Duvbo–Barkarby.

Utbyggnaden väntar vara klar till 2025.

Redaktionen