VA Syd satsar 200 miljoner kronor på nya inloppskanaler för avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I projektet ingår en ny renshantering med nya gallerkanaler och nytt sandfång.

Om fjorton dagar börjar man schakta för anläggningen.

– Det är ett första och jätteviktigt steg för att avloppsreningen ska fungera, säger projektledaren Katja Hofgren.

De nya inloppskanalerna ska byggas på ny plats. De gamla kommer efterhand att tas ut bruk för att sedermera rivas.

– Vi gör det för att få en modern anläggning. Men också för att befolkningsökningen och klimatförändringar ställer krav på ökad kapacitet, säger Katja Hofgren.

Den nya anläggningen kommer bland annat att bestå av en 14 meter hög byggnad på cirka 4000 kvadratmeter. I den kommer renshanteringen att finnas men där ska också finnas plats för kontor, el och maskiner.

Den nya byggnaden kommer att ha en grön profil med växtväggar och gröna tak samt solceller som ska förse byggnaden med el till dess värmepumpar.

– Vi är nästan klara med projekteringen. Bygget som dras igång om två veckor ska vara klart om 1,5 år eller till årsskiftet 2018/2019.

På bilden:
Den här nya byggnaden på Sjölunda avloppsreningsverk ska ta om hand malmöbornas avloppsvatten på ett modernt sätt.
Foto: VA Syd/Griab

Redaktionen