ab jarnvag strul
Redaktionen Publicerat 23rd Nov

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra åtgärder för att säkerställa en effektiv hantering av störningar...

ab inlandsbanan tag
Redaktionen Publicerat 23rd Nov

Inlandsbanan AB är flera steg närmare ett förverkligande av en historisk upprustning av järnväg i Sverige. Upprustningsplanerna...

ab green cargo
Redaktionen Publicerat 22nd Nov

I samband med stora banarbeten mellan Stockholm Central och Stockholm Södra när den så kallade ”getingmidjan” byggs...

ab andreas
Redaktionen Publicerat 20th Nov

Jernhusen stärker organisationen i Malmö genom att rekrytera Andreas Ivarsson som ny regionchef för affärsområde Stadsprojekt....

Pendeltåg x60 vid station.
Redaktionen Publicerat 20th Nov

Under hösten har det ibland varit alltför trångt på pendeltågen. SL och MTR, som kör tågen, har arbetat tillsammans...

a bangard
Redaktionen Publicerat 17th Nov

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera signalåtgärder på Malmö godsbangård som skall leda till smidigare tågföring,...

ab infra pengar
Redaktionen Publicerat 17th Nov

I en ny rapport visar MTR hur Sverige mer effektivt kan bygga ny infrastruktur genom ett ökat inslag av finansiering med...

ab malmoc
Redaktionen Publicerat 17th Nov

Jernhusen startade i dag bygget för kontoret Foajén intill Malmö Centralstation. Kontoret får stort fokus på hållbarhet...

ab godsstrak
Redaktionen Publicerat 16th Nov

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat upprätta järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag...

Ledningsgruppen, Globen
Redaktionen Publicerat 15th Nov

Michael Englund har rekryterats som ny säkerhetschef till Jernhusen. Michael börjar i januari och kommer närmast från...