a lekgard
Redaktionen Publicerat 30th Maj

Riksbyggen deltar i ett forskningsbaserat förbättringsarbete för att utveckla multifunktionella urbana förskolegårdar...

a klimat
Redaktionen Publicerat 30th Maj

Alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Därefter ska de göra en klimatanpassningsplan....

a digi
Redaktionen Publicerat 29th Maj

Majoriteten av företagsledarna i finanssektorn är positiva till den omvälvning som digitalisering innebär och de möjligheter...

a sthlm
Redaktionen Publicerat 29th Maj

COWI utvecklar sin miljöverksamhet i Stockholm genom tjänsteområdena Miljöplanering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB),...

a tough
Redaktionen Publicerat 23rd Maj

Panasonics senaste version av Toughbook CF-54 är perfekt anpassad för dig som vill kunna arbeta i farten, oavsett var du...

Redaktionen Publicerat 23rd Maj

Högkonjunkturen för IT/telekom- och teknikkonsulter har förstärkts ytterligare. Närmare 90 procent av konsulterna rapporterar...

a ror
Redaktionen Publicerat 23rd Maj

Knut Svenssons Rör är verksamma inom entreprenad, industri och service. Företaget är miljödiplomerat av Jönköpings...

Redaktionen Publicerat 23rd Maj

Sverige är världsledande på att bygga hållbara städer och samhällen för att på så sätt skapa en cirkulär ekonomi....

Redaktionen Publicerat 23rd Maj

Malmberg förstärker organisationen och skapar ännu bättre kundnärvaro i Mellansverige. Thomas Ros (bilden) är Malmbergs...

Redaktionen Publicerat 23rd Maj

Innovation och säkerhet står högst på de globala företagens IT-agenda, det visar KPMG och Harvey Nash CIO Survey 2017,...