Engagemanget för en östlig sträckning av den höghastighetsbana som ska byggas bara ökar. Hittills har över 600 företag, organisationer och myndigheter skrivit på det upprop som finns på Nätverket Höghastighetsbanans hemsida.

– Det märks hur viktig den här frågan är för företagen och därmed också för jobben och utvecklingen av arbetsmarknaden i den här regionen. Vi märker också att intresset i Växjö ökat ännu mer sedan vår vision för hur ett nytt stationsområde i Växjö blev klar och man kan se hur en ny järnväg skulle kunna knytas samman med staden, säger Kristina Thorvaldsson som är Växjö kommuns projektledare för Nätverket Höghastighetsbanan.

Just nu arbetas det för fullt med nyttoberäkningarna som om 10 dagar, 1 oktober, lämnas in till sverigeförhandlarna. Beräkningarna ska redovisa vilka nyttor som kan uppstå i kommuner och regioner längs de nya höghastighetsjärnvägarna. Nyttorna som ska redovisas är bostadsnytta, resenärsnytta, miljönytta, arbetsmarknadsnytta, näringslivsnytta och social nytta. Beräkningarna är ett viktigt underlag i de kommande förhandlingarna.

Och allt fler väljer alltså att visa sitt stöd för en östlig sträckning av höghastighetsjärnvägen. Över 600 företag har nu skrivit på uppropet på www.hoghastighetsbanan.se – det handlar om företag från 20 olika kommuner och det är allt från enmansföretagare till företag med tusentals anställda. Totalt står de som skrivit på för över 55 000 arbetstillfällen.

Redaktionen