Ramböll har tagit fram en rapport på uppdrag av New Yorks kommunfullmäktige. Den visar hur staden som aldrig sover kan gardera sig mot översvämningar från både skyfall och stormflod.

En av rapportens rekommendationer var att utforma en rad konkreta pilotprojekt som, bland annat med inspiration från Köpenhamn, visar hur olika tekniska metoder för översvämningshantering kan kombineras och samtidigt bidra till en större social och rekreativ vardag i de aktuella områdena. Kommunfullmäktige i New York följer nu dessa rekommendationer och har därför gett Ramböll i uppdrag att lämna offert på sådana pilotprojekt.

– Det är ett mycket spännande uppdrag och ett logiskt nästa steg från New Yorks perspektiv. I utformningen av dessa pilotprojekt får vi möjlighet att bli mycket konkreta och visa hur blågrön infrastruktur kan skapa en både funktionell och rekreativ vardag, säger projektledaren Trine Munk från Rambölls globala vattendivision.

I utformningen av pilotprojekten har Ramböll fokuserat på ett speciellt område i sydöstra Queens som genom åren haft större problem med översvämningar och kloakkapacitet än i resten av staden. Fokus kommer att ligga på hur man kan skapa innovativa och kostnadseffektiva lösningar genom att involvera invånare och andra intressenter, till eksempel skolor och bostadsrättsföreningar.

Redaktionen