Statoil testar HVO100 i nära samarbete med några av våra nytänkande och drivna kunder inom miljöområdet. HVO100 är en 100% förnybar och fossilfri diesel, som minskar CO2-utsläppen med upp till 90%.

Den svenska drivmedelsmarknaden är under stor förändring med ett allt större fokus på att fasa ut de fossila drivmedlen. Statoil är med i utvecklingen med en rad produkter där den vassaste är HVO 100

– Det är glädjande att på två Statoilstationer kunna genomföra det här testet tillsammans med våra kunder, och aktivt delta i omställningen från fossilt till alltmer förnybart. Vi ser stora möjligheter framöver med HVO 100 som framförallt utvecklats för at passa den tunga trafiken. Men ska utvecklingen bort från det fossila bli möjlig måste vi också få långsiktigt stabila och konkurrensneutrala politiska villkor för omställningen, säger Helena Fornstedt, Senior Director Fuel på Statoil Fuel & Retail Sverige.

HVO100 (hydrerade vegetabiliska oljor) kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. Råvaran för HVO100 är förnyelsebar med ursprung från växtriket eller slaktavfall, vilket medför en reducering av växthusgaserna med upp till 90 % i jämförelse med fossil diesel. Statoils HVO100 är fri från palmolja.

HVO100 kan användas till främst dieselmotorer för tunga fordon, men också till mindre dieselfordon. För produkten finns ännu ingen EU-standard, vilket medför att man alltid måste kräva ett godkännande från motortillverkaren innan man börjar använda HVO100.

Statoils två teststationer finns i Götene och i Länna, Huddinge.

Redaktionen