Telia har tecknat samverkansavtal med Salems kommun om att bygga fiber till till hushåll och företag i kommunen. Utbyggnaden kommer att baseras på efterfrågan från hushåll och företag.

Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredband, telefoni och digital-TV.

– Det handlar om en långsiktig satsning, säger Mats Carlsson, kommundirektör i Salems kommun.

– Telia kommer att arbeta fram en plan för att så många som möjligt ska kunna få tillgång till snabb och stabil uppkoppling via fiber. Det är en viktig strategisk fråga för vår kommun att göra det möjligt för hushåll och företag i kommunen att kunna ansluta sig till fiber. Vår målsättning är att minst 90 % av hushållen ska få erbjudande om fiberuppkoppling till år 2020, avslutar Mats Carlsson.

Från Telias sida lyfter man fram kommunens offensiva inställning:

– Salems kommun visar ett stort engagemang för att så många som möjligt ska kunna dra fördel av digitaliseringen och vi ser fram emot det kommande samarbetet, säger Lars Sandqvist, kommun- och stadsnätsansvarig på Telia.

Redaktionen