LÄSVÄRDA NYHETER FRÅN BRANSCHEN
Redaktionen Publicerat 23rd Nov

Ramboll vinner uppdrag för entreprenad Haga

100000 boende i centrala Göteborg kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg när den nya underjordiska järnvägsstationen...

Redaktionen Publicerat 22nd Nov

Gotland blir centrum för nya smarta lösningar att minska vattenbristen

Under flera år har Gotland drabbats av stor dricksvattenbrist. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu tillsammans med Region Gotland fått...

Redaktionen Publicerat 23rd Nov

Regeringen vidtar åtgärder för effektivare hantering vid störningar i tågtrafiken

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra...

Redaktionen Publicerat 23rd Nov

Upprustningen av Inlandsbanan

Inlandsbanan AB är flera steg närmare ett förverkligande...

Redaktionen Publicerat 22nd Nov

Säkerheten i fokus innan godstågen leds om via Citybanan

I samband med stora banarbeten mellan Stockholm Central och Stockholm...

Redaktionen Publicerat 20th Nov

Jernhusen stärker organisationen inom stationsnära stadsutveckling i Malmö

Jernhusen stärker organisationen i Malmö genom att rekrytera Andreas...

Redaktionen Publicerat 20th Nov

För trångt på pendeltågen – SL skärper kraven på leverantör

Under hösten har det ibland varit alltför trångt på pendeltågen....

Redaktionen Publicerat 22nd Nov

Stenpiren resecentrum kan bli årets bästa byggnad i Göteborg

Stenpiren resecentrum är nominerat till utmärkelsen Årets bästa byggnad i Göteborg. Det lokala priset delas ut årligen ur Per och...

Redaktionen Publicerat 21st Nov

Projekt Malmporten till Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva frågan om hantering av de förorenade muddermassorna i projektet Malmporten. Huvudförhandlingen...

Malmö stad har genomfört en ny bullerkartläggning som visar att bullret från vägtrafik minskat sedan förra kartläggningen 2012. En anledning är...

Trasiga vägräcken, påkörda vägmärken, eller en sopsäck som någon tappat från släpet på väg till återvinningen. Ärendena kan vara mycket skiftande...

I samband med att Frankrikes president Emmanuel Macron besökte Sverige presenterade Alstom sitt elvägsprojekt på Volvokoncernens huvudkontor i Göteborg....

Stenpiren resecentrum är nominerat till utmärkelsen Årets bästa byggnad i Göteborg. Det lokala priset delas ut årligen ur Per och Alma...

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva frågan om hantering av de förorenade muddermassorna i projektet Malmporten. Huvudförhandlingen...

Yilport Gävles har tecknat avtal med Colabitoil om leverans av drivmedlet HVO100. Yilport Gävles konsumtion, baserat på historik, beräknas...